Make your own free website on Tripod.com

סביבת החיים שמתחת לאבן

 העקרבים, העכברים, הדגים ורוב בעלי החיים האחרים נושמים, אוכלים ומתרבים. אך שימו לב, במה הם שונים זה מזה?

כל בעל חיים חי בסביבת חיים מסוימת. בסביבה זאת הוא יכול להשיג את כל מה שהוא צריך כדי לחיות ולהתרבות.

לסביבה זאת קוראים סביבת החיים שלו.

סביבת החיים של העכברים היא השדה. שם הם נושמים, אוכלים, נעים וחופרים מחילות. בהן הם מסתתרים ומתרבים.

סביבת החיים של הדגים היא מים. במים הם נושמים, אוכלים, נעים ומתרבים.

בעלי חיים שונים חיים בסביבות חיים שונות. כל בעל חיים מותאם מאוד לסביבת החיים שבה הוא חי.

קיימים בע"ח המעדיפים את האבן כסביבת חיים במשך כל היממה או בחלקה, במשך כל השנה או בעונות מסוימות. אחרים שוהים בשטח שמתחת לאבן רק בשעות היום או הלילה.

ניתן למצוא בבית גידול זה מגוון בע"ח מקבוצות שונות לדוגמה:

תולעים תולעת הגשם.

סרטנים טחביות, כדרוריות.

עכבישניים עכבישים, עקרבים, אקריות, קוצרים, עקרבונים.

מרבי רגליים נדלים, רבי רגל.

חרקים נמלים, טרמיטים, חיפושיות, פשפשים, צבתנים, צרצרים, ועוד.

זחלי חרקים.

רכיכות חלזונות שונים בעלי קונכיות, חשופיות.

דו חיים קרפדות, סלמנדרות, טריטונים.

זוחלים נחשים, לטאות, חומטים.

רוב בעה"ח החיים מתחת לאבן זקוקים ללחות. האבן מונעת חדירת קרינה ישירה של השמש. לכן הטמפרטורות ביום נמוכות יותר מתחת לאבן, מאשר מעליה ומכאן גם הלחות גבוהה יותר. השטח שמתחת לאבן מהווה מקום מחייה יציב יחסית, שאינו נתון לשינויים יומיים ועונתיים חריפים כמו הסביבה שמחוצה לה.

ייתכן ואותם בע"ח מתרכזים מתחת לאבן בשל הריכוז הגדול של בע"ח המהווה שפע של מזון קל להשגה. כן קיימת מתחת לאבן רקבובית רבה שמקורה בבעה"ח, בצמחים ופטריות המשמשות כמזון.

באזור המוגבל של האבן קיימת תנועה של בע"ח. חלק מבע"ח חופר מחילות לעומק וחלק מבעה"ח נשאר על פני השטח מתחת לאבן.

לא כל אבן מאוכלסת ע"י בע"ח. אבנים קטנות הניתנות לטלטול בקלות או אבנים גדולות מאוד השקועות עמוק בקרקע, מבלי יכולת להרימן אינן מאוכלסות בדרך כלל בבע"ח.בעונות השנה ניתן למצוא שינויים במגוון בעה"ח .

חזור