Make your own free website on Tripod.com

משימה אישית

בחר בעל חיים אחד מתוך רשימת "בעלי חיים מתחת לאבן".

הכן כרטיס ביקור לבעל החיים שבחרת, שיכלול את המאפיינים הבאים:  שם בעל החיים:

 • מקום השהייה מתחת לאבן:         
  • צמוד לתחתית האבן
  • חיים על הקרקע שמתחת לאבן
  • חיים במחילות מתחת לאבן
 • סוג השהייה מתחת לאבן:
  • תושב קבע
  • דייר
  • אורח
 • צבע ומבנה גוף
 • מזון
 • רבייה
 • אויבים
 • זמן פעילות:
  • יום
  • לילה
  • עונתי
 • מיון (מחלקה)

  לביצוע המשימה העזר בקטעי מידע, אתרים מקושרים ומנועי חיפוש.

הנחיות לבניית כרטיס הביקור

 

משימה קבוצתית

במשימה זו, נחקור את סביבת החיים שמתחת לאבן וננסה להבין מדוע יש בעלי חיים החיים מתחת לאבן? מה היתרונות בסביבת חיים זו?

עבדו על פי השלבים הבאים:

 1. שאלת חקר: נסחו השערה מדוע יש בעלי חיים החיים מתחת לאבן?
 2. חקירה: אסוף מידע בקטעי המידע, האתרים ומנועי החיפוש על סביבת החיים שמתחת לאבן. היעזרו בכרטיסי הביקור שהכינותם על בעלי חיים החיים מתחת לאבן. (התייחסו למאפיינים ביוטים ולמאפיינים א-ביוטים)
 3. ארגון המידע: ארגנו את המידע שאספתם בטבלה
  פתחו קובץ
  WORD חדש, כתבו כותרת: מאפייני החיים מתחת לאבן

  ובנו טבלה כמו הטבלה בדוגמא להלן.
   
  גורמים ביוטים וא ביוטיים מאפייני סביבת החיים מתחת לאבן
  טמפרטורה  
  לחות  
  אוויר  
  קרינה  
  קרקע  
  בעלי חיים  
  צמחים  

  הנחיות לבניית טבלה
   

 4. עיבוד המידע: דונו בקבוצה וכתבו כיצד מסייעים מאפייני סביבת החיים שמתחת לאבן לקיום בעלי חיים.
  האם הסביבה מתאימה לכל בעלי החיים? לאלו בעלי חיים מתאימה סביבה זו בעיקר?
  היעזרו בטבלה שארגנתם ובקטעי המידע על סביבת החיים מתחת לאבן.

 5. הצגת המידע:
  בחרו בעל חיים אחד מתוך כרטיסי הביקור שהכנתם והציגו כיצד תנאי הסביבה מתחת לאבן מתאימים לקיומו . את המידע שאספתם עליכם להציג במצגת
  POWER POINT     במבנה הבא:

  1. שקופית ראשונה  תכלול את שם בעל החיים, תמונה של בעל  החיים, שם חברי הקבוצה, תאריך ההגשה.
  2. שקופית שנייה תכלול את תוכן העניינים של העבודה.
  3. שקופית שלישית תכלול את שאלת החקר וההשערה אותה ניסחתם.
  4. שקופית רביעית תכלול את סיכום המידע שאספתם לפי הסעיפים הבאים:

  א.      כרטיס ביקור של בעל החיים שבחרתם (העתיקו את מסמך ה WORD מהמשימה האישית)

  ב.      מאפייני סביבת החיים מתחת לאבן (העתיקו את הטבלה שבניתם בסעיף 3)

  ג.       כתבו בנקודות  קצרות, את היתרונות העיקריים של החיים מתחת לאבן (כפי שדנתם בסעיף 4 )

  ד.      כתבו בקצרה, כיצד מסייעים יתרונות אלו לקיום בעל החיים שבחרתם.

  ה.     סיכום:  על פי המידע שאספתם וחקרתם, ענו על שאלת החקר  מדוע יש בעלי חיים החיים מתחת לאבן וכתבו את מסקנותיכם. כתבו האם המסקנה אליה הגעתם תואמת את ההשערה אותה העליתם בתחילת העבודה.

  הנחיות לכתיבת מצגת POWERPOINT

  תחת חוצץ מחוון – תוכלו לראות את הקריטריונים להערכת  תוצרי העבודה שלכם.

  חזור